Usługi dziennikarskie

Agencja Medialna Andrzej Fedorowicz oferuje pełne usługi dziennikarskie obejmujące pisanie tekstów, raportów, wywiadów z różnych dziedzin (specjalizacja: IT, telekomunikacja, finanse, giełda, budownictwo, turystyka), przygotowywanie projektów graficznych i wydawniczych, przygotowanie czasopisma do druku, konsultacje redakcyjne.